Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Rogaining 23 november som avgörs i Sollentuna just norr om Stockholm!

For detailed information in english, please contact the event organizers via e-mail, see the bottom of this information.

Klasser

RUN 6h: mix / dam / herr / veteran mix / veteran dam / veteran herr

BIKE 4h: mix / dam / herr / veteran mix / veteran dam / veteran herr

Veteraner är födda år 1969 eller tidigare, gäller hela laget.

Lagsammansättning

Två till fem deltagare per lag. Alla inom laget ska vara inom höravstånd från varandra under hela loppet. Vid kontrolltagning får avståndet inte vara längre än 20 meter för löpare och 30 meter för cyklister.

Start

Samling 11.50 på skolgården.
Masstart för samtliga klasser kl 12.00

Samlingsplats/Mål

På Rudbecks gymnasium, Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna. Öppet 10.00 – 20.00. Omklädningsrum och dusch i simhallen precis bredvid skolan.

Kollektiv transport

Vi vill uppmana deltagarna att i så stor utsträckning som möjligt välja kommunala färdmedel. Dels för vår miljös skull, dels på grund av begränsade parkeringsmöjligheter, var god se nedan. Vi rekommenderar pendeltåget till Sollentuna eller Häggvik, därifrån ca 1 km gångväg. Vägen är ej snitslad. För tidtabell kommunal trafik, vänligen besök sl.se.

Biltransport och parkering

Arrangören tillhandahåller ingen parkering för deltagare på Stockholm Rogaining. Vid skolan finns ett antal parkeringsplatser, men i övrigt hänvisar vi till allmänna parkeringar. Angivna parkeringsregler gäller även för deltagare i Stockholm Rogaining. Det kommer vara möjligt att köra fram till samlingsplatsen för avlämning av personer/utrustning.

Tidsschema

10.00 Samlingsplatsen öppnar, deltagarmaterial kan hämtas ut
11.00 Kartorna får öppnas
11.50 Samling på skolgården
12.00 Start samtliga klasser
16.00 Senaste målgång BIKE
17.00 Prisutdelning BIKE
18.00 Senaste målgång RUN
19.00 Prisutdelning RUN
20.00 Samlingsplatsen stänger

Registrering/uthämtning deltagarmaterial

Registrering av lag och uthämtning av deltagarmaterial sker vid Deltagarservice på samlingsplatsen, öppnar 10.00. Observerar att det inte är tillåtet att titta på kartorna innan 11.00. För lag som ej har anmält egna SI-brickor erhålls hyrbrickor vid registrering. SI-brickor som ej returneras efter tävlingen debiteras med 600 kr per bricka.

Direktanmälan

Görs vid Deltagarservice på samlingsplatsen i mån av tillgång på kartor. Avgift 750 kr per deltagare (ordinarie startavgift + 50 %). Betalning med antingen Swish eller kontanter i jämna pengar. SI-brickor finns för uthyrning om ni saknar egen bricka.

Stämplingssystem

Elektroniskt stämplingssystem, SportIdent (SI), kommer att användas. Varje lag behöver en SI-bricka. Innan start måste brickan tömmas och checkas, detta görs i anslutning till starten. Vid stämpling av kontroll ska deltagaren få kvitto på att stämplingen är registrerad i form av ljud- och ljussignal från den elektroniska enheten på kontrollen. Om enheten inte fungerar eller saknas, rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. Vid målgång stämplas mål-enhet, och därefter ska utläsning av brickan ske vid deltagarservice för kontroll av stämplingar och poängberäkning.

Kontroller

Markerade med hängande orange-vit orienteringsskärm, reflex samt en SI-enhet märkt med samma kodsiffra som kontrollen har på kartan. Om en kontroll saknas rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. En kontroll ger mellan 30 och 90 poäng. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per påbörjad minut.

Poängberäkning

Varje kontroll ger poäng efter tiotalssiffran i kodsiffran. Kontroll 31 ger exempelvis 30 poäng, kontroll 47 ger 40 poäng, kontroll 91 ger 90 poäng.

Karta

Karta i skala 1:20 000 och A3-format, vanliga orienteringskartor med fullständig detaljrikedom. Ekvidistans 5 meter. För att täcka hela tävlingsområdet får varje tävlande två olika kartor. Det är separata kartor för BIKE respektive RUN. De kontroller som finns på just era kartor är alltså alla kontroller ni har möjlighet att besöka. Observera att det inte är tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen och att det inte är tillåtet att cykla i skogen utanför på kartan markerade stigar.

Kontrollbeskrivning

En separat kontrollbeskrivning per lag delas ut, där det i text står beskrivet vilken punkt kontrollen sitter vid. Det står även en kodsiffra. Denna siffra är samma som kontrollen är markerad med på kartan, och som återfinns på SI-enheten på kontrollen.

Tävlingsområde

Terrängen består mesteadels av flack norrortsterräng, men det finns några få områden med starkare kupering. En blandning av bostadsområden, stigrika skogsområden, och höjder med mer vildmarkskaraktär.

Förbjudna områden

Inom tävlingsområdet finns ett flertal förbjudna områden, som inte är markerade i terrängen men som är markerade på kartan med röd/violett raster. Det finns bland annat några större områden nära samlingsplatsen och några trafikerade vägar i tävlingsområdet som är förbjuden att beträda för alla deltagare, gäller båda klasserna. Passage vid vägarna sker via på kartan markerade passager. Utöver det finns några saker som är viktiga:

  • Under järnvägsspåret finns ett antal undergångar som är markerade med violett på kartan för att förtydliga var det går att passera.
  • Längst sydöst i tävlingsområdet finns en väg som är förbjuden, men det är tillåtet att passera längs med på cykelbanan, vilket är lite svårt att se på kartan (kartklipp anslås på tävlingsplatsen).
  • Tomtmark (olivgrönt på kartan), är liksom alltid förbjudet att beträda.
  • Det är inte tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen.
  • Gäller endast BIKE: Observera att det INTE är tillåtet att cykla i skogen utanför stigar som är markerade på kartan. På vissa kontroller är det inte möjligt att ta sig hela vägen fram cyklandes, och då får ni springa med cykeln på axeln eller lämna cykeln och återvända till den efter ni tagit kontrollen. (Det är maximalt 50 m från närmaste stig till kontrollerna i BIKE-klasserna)

Vätska

Det kommer finnas vatten på tävlingsplatsen. Ingen vätskekontroll ute på banan, men det går utmärkt att planera loppet så att ni passerar tävlingsplatsen mitt på.

Trafikhänsyn

Då tävlingsområdet förutom skogsmarker består av flertalet större bostadsområden, trafikerade bilvägar och annan bebyggelse ber vi er att respektera gällande trafikregler samt visa hänsyn mot medtrafikanter och människor som rör sig i området. Detta för er och andras säkerhet.

Nedskräpning

Det du tar med dig ut i tävlingsterrängen tar du också med tillbaka. Vi vill visa hänsyn till naturen, markägare och medmänniskor genom att inte bidra till nedskräpning. På samlingsplatsen finns källsortering, och det är möjligt att kasta skräp vid befintliga papperskorgar på vägen.

Målgång

Tävlingstiden är för BIKE 4 timmar, för RUN 6 timmar. Målgång således senast 16.00 för BIKE och 18.00 för RUN. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per påbörjad minut.

Segrare

Laget med flest poäng vinner. Om två lag har samma poängsumma segrar laget som använt kortast tid för att genomföra tävlingen.

Första förband

Enklare omplåstring och första förband kommer att finnas vid samlingsplatsen. Kontakttelefon 0703434377

Tillbud

Vid tillbud eller oväntad situation som rör tävlingen så kontaktas tävlingsledare på telefonnummer 0738358678 (alternativt direkt till vårt första förband på 0703434377). Vid akut livshotande situation ring istället 112.

Utrustning

Varje lag bör vara utrustat med en fullt laddad och väl fungerande mobiltelefon med nummer till tävlingsledare inlagt. Vi rekommenderar också pannlampa, reflexväst, klocka, kompass, skor och kläder efter väder, vätskesystem för egen vätska, extra energi, cykelhjälm för cyklister.

Middag/återhämtning

Efter målgång serveras återhämtningsmål till deltagare på samlingsplatsen bestående av färsk frukt, potatischips, torkad frukt och sportdryck. Matbox från Mitt i Fisksätra hämtas ut av deltagare efter målgång. All mat är vegetarisk, gluten- och laktosfri.

Prisutdelning

Det kommer att delas ut hederspriser till segrare i respektive klass. Vår samarbetspartner Mila kommer att lotta ut en pannlampa bland alla deltagare.

Dusch/ombyte

I omklädningsrummen i simhallen i anslutning till skolan.

Servering

Enklare servering kommer att finnas med möjlighet att köpa kaffe/te, frukt och extra energi innan start. Ta gärna med egen mugg så slipper vi använda engångsmaterial i onödan.

Källsortering

Finns på samlingsplatsen för PET, plast, papp, brännbart.

Sociala medier

Följ gärna Stockholm Rogaining på sociala medier:

Instagram: @stockholmrogaining

Facebook: Stockholm Rogaining

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Gustav Bergman / 0738358678 / gustav_bergman@hotmail.com

Välkomna till äventyret önskar OK Ravinen!