Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Virtual Rogaining 21/11-31/12!

For detailed information in english, please contact the event organizers via e-mail, see the bottom of this information.

Klasser

RUN 6h: mix / dam / herr /

BIKE 4h: mix / dam / herr /

Lagsammansättning

Två till fem deltagare per lag. Alla inom laget ska vara inom höravstånd från varandra under hela loppet. Vid kontrolltagning får avståndet inte vara längre än 20 meter för löpare och 30 meter för cyklister.

Samlingsplats/Mål

Vid Granby, Hellas Orienterings klubbstuga, Granbyvägen 100, Huddinge. Observera att hela arrangemanget är obemannat, och att det inte finns möjlighet att komma in i stugan.

Kollektiv transport

Busshållplats Lissma Skola, och sedan ca 400 m till målet. För tidtabell kommunal trafik, vänligen besök sl.se.

Biltransport och parkering

Arrangören tillhandahåller ingen parkering för deltagare på Stockholm Rogaining. Vid Granby finns ett fåtal parkeringsplatser, men i övrigt hänvisar vi till allmänna parkeringar. Angivna parkeringsregler gäller även för deltagare i Stockholm Rogaining.

Start

Sker på eget ansvar vid startpunkten 250 m från målet.

Kontrollregistrering

All kontrollregistrering sker i år via GPS. Vi kommer att använda oss av appen UsynligO för att registrera kontrollerna. Läs mer i detalj om hur du hanterar appen på www.usynligo.no (det viktigaste är att du tillåter att appen registrerar GPS i bakgrunden).

Vårt backuppsystem är GPS-spår i .gpx-format. Om ni inte får appen att fungera, om telefonen tar slut på batteri under tävlingen, eller om ni inte har en smart telefon att använda kommer det gå bra att registrera ert resultat genom att mejla in ert GPS-spår till tävlingsledaren i efterhand.

OBS! Efter lite testning har vi märkt att appen ibland inte vill registrera alla kontroller. Om ni är på rätt ställe utan att appen registrerar får ni fortsätta och så lägger vi in den kontrollen manuellt efteråt.

Kontroller

Inga kontroller markerade i skogen! Appen UsynligO ger notifikationer när ni har kommit fram till kontrollen. Om ni inte får appen att fungera, eller väljer att inte använda den, kan ni ändå få ett resultat genom att skicka in ert GPS-spår till tävlingsledaren, men observera att ni då inte kommer att få en bekräftelse i skogen på att ni registrerat er kontroll.

Kontrollbeskrivningar finns att ladda ner här:
RUN/BIKE

Poängberäkning

Varje kontroll ger 1 poäng. Det är alltså inte samma poängberäkning som på den vanliga rogainingen!

Karta

Karta i skala 1:15 000 och A3-format, vanliga orienteringskartor med fullständig detaljrikedom. Ekvidistans 5 meter. För att täcka hela tävlingsområdet får varje tävlande två olika kartor. Det är separata kartor för BIKE respektive RUN. De kontroller som finns på just era kartor är alltså alla kontroller ni har möjlighet att besöka. Observera att det inte är tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen och att det inte är tillåtet att cykla i skogen utanför på kartan markerade stigar.

Förbjudna områden

Inom tävlingsområdet finns ett flertal förbjudna områden, som inte är markerade i terrängen men som är markerade på kartan med röd/violett raster. Det finns en trafikerad väg i tävlingsområdet som är förbjuden att beträda för alla deltagare, gäller båda klasserna. Passage vid vägen sker i tunnel vid på kartan markerad passage (nära start/mål). Utöver det finns några saker som är viktiga:

  • Precis nordöst om Lissmasjön finns ett förbjudet område som råkat falla bort på tävlingskartan (se kartklipp). Vänligen respektera även det förbjudna området, så att vi kan få komma tillbaka och använda de här områdena även i framtiden.

  • Tomtmark (olivgrönt på kartan), är liksom alltid förbjudet att beträda.
  • Det är inte tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen.
  • Gäller endast BIKE: Observera att det INTE är tillåtet att cykla i skogen utanför de stigar som är markerade på kartan. Det är dock tillåtet att gena springandes eller gåendes med cykeln på axeln. Anledningen till detta är att det enligt allemansrätten inte är tillåtet att framföra fordon utanför befintliga stigar och vägar, och där omfattas även cykel.

 

Trafikhänsyn

Då tävlingsområdet förutom skogsmarker består av bostadsområden, trafikerade bilvägar och annan bebyggelse ber vi er att respektera gällande trafikregler samt visa hänsyn mot medtrafikanter och människor som rör sig i området. Detta för er och andras säkerhet.

Nedskräpning

Det du tar med dig ut i tävlingsterrängen tar du också med tillbaka. Vi vill visa hänsyn till naturen, markägare och medmänniskor genom att inte bidra till nedskräpning.

Allemansrätten

Hela det här arrangemanget bygger strikt på allemansrätten. Ta ert ansvar och visa hänsyn till förbjudna områden, tomtmark och andra människor. Observera att det enligt allemansrätten inte är tillåtet att cykla var som helst i skogen, så cykla endast på de på kartan markerade stigarna och vägarna!

Målgång

Tävlingstiden är för BIKE 4 timmar, för RUN 6 timmar. Vid sen målgång sker poängavdrag; 1 poäng per påbörjad minut.

Segrare

Laget med flest poäng vinner. Om två lag har samma poängsumma segrar laget som använt kortast tid för att genomföra tävlingen.

Tillbud

Vid tillbud eller oväntad situation som rör tävlingen så kontaktas tävlingsledare på telefonnummer 0738358678. Observera att vi har väldigt begränsade möjligheter att hjälpa till ute i skogen. Vid akut livshotande situation ring istället 112.

Utrustning

Varje lag bör vara utrustat med en fullt laddad och väl fungerande mobiltelefon med nummer till tävlingsledare inlagt. Vi rekommenderar också pannlampa, reflexväst, klocka, kompass, skor och kläder efter väder, vätskesystem för egen vätska, extra energi, cykelhjälm för cyklister.

Sociala medier

Följ gärna Stockholm Rogaining på sociala medier:

Instagram: @stockholmrogaining

Facebook: Stockholm Rogaining

Tagga oss gärna, och använd #stockholmvirtualrogaining eller #stockholmrogaining så försöker vi dela så mycket som möjligt i våra kanaler!

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Gustav Bergman / 0738358678 / gustav_bergman@hotmail.com

Välkomna till äventyret önskar OK Ravinen!