Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Rogaining 17 november som avgörs i Gustavsberg just öster om Stockholm!

For detailed information in english, please contact the event organizers via e-mail, see the bottom of this information.

Klasser

RUN 6h: mix / dam / herr / veteran mix / veteran dam / veteran herr

BIKE 4h: mix / dam / herr / veteran mix / veteran dam / veteran herr

Veteraner är födda år 1968 eller tidigare, gäller hela laget.

Lagsammansättning

Två till fem deltagare per lag. Alla inom laget ska vara inom höravstånd från varandra under hela loppet. Vid kontrolltagning får avståndet inte vara längre än 20 meter för löpare och 30 meter för cyklister.

Start

Samling 11.50 på skolgården.
Masstart för samtliga klasser kl 12.00

Samlingsplats/Mål

I Farstavikens Skola Kvarnberget, Bergsgatan, Gustavsberg. Öppet 10.00 – 20.30. Vi kommer att ha tillgång till skolans matsal under hela dagen, samt till omklädningsrum 11.30 – 20.30 och gymnastiksal 12.00 – 20.30.

Kollektiv transport

Vi vill uppmana deltagarna att i så stor utsträckning som möjligt välja kommunala färdmedel. Dels för vår miljös skull, dels på grund av begränsade parkeringsmöjligheter, var god se nedan. Det går direktbussar från Slussen till Gustavsbergs C som tar 25-28 minuter, bussarna går något oftare än var 15:e minut. Från Gustavsbergs C till samlingsplatsen är det 400 meters gångväg, se karta nedan. Vägen är ej snitslad. För tidtabell kommunal trafik, vänligen besök sl.se.

Biltransport och parkering

Arrangören tillhandahåller ingen parkering för deltagare på Stockholm Rogaining. Vid Gustavsbergs C (ca 600 meter från samlingsplatsen) finns allmänna parkeringsplatser. Angivna parkeringsregler gäller även för deltagare i Stockholm Rogaining. Det kommer vara möjligt att köra fram till samlingsplatsen för avlämning av personer/utrustning.

Tidsschema

10.00 Samlingsplatsen öppnar, deltagarmaterial kan hämtas ut
11.00 Kartorna får öppnas
11.30 Tillgång till omklädningsrum
11.50 Samling på skolgården
12.00 Start samtliga klasser
16.00 Senaste målgång BIKE
17.30 Prisutdelning BIKE
18.00 Senaste målgång RUN
19.30 Prisutdelning RUN
20.30 Samlingsplatsen stänger

Registrering/uthämtning deltagarmaterial

Registrering av lag och uthämtning av deltagarmaterial sker vid Deltagarservice på samlingsplatsen, öppnar 10.00. Observerar att det inte är tillåtet att titta på kartorna innan 11.00. För lag som ej har anmält egna SI-brickor erhålls lånebrickor vid registrering. SI-brickor som ej returneras efter tävlingen debiteras med 500 kr per bricka.

Direktanmälan

Görs vid Deltagarservice på samlingsplatsen i mån av tillgång på kartor. Avgift 750 kr per deltagare (ordinarie startavgift + 50 %). Betalning med antingen Swish eller kontanter i jämna pengar. SI-brickor finns för utlåning om ni saknar egen bricka.

Stämplingssystem

Elektroniskt stämplingssystem, SportIdent (SI), kommer att användas. Varje lag behöver en SI-bricka. Innan start måste brickan tömmas och checkas, detta görs i anslutning till starten. Vid stämpling av kontroll ska deltagaren få kvitto på att stämplingen är registrerad i form av ljud- och ljussignal från den elektroniska enheten på kontrollen. Om enheten inte fungerar eller saknas, rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. Vid målgång stämplas mål-enhet, och därefter ska utläsning av brickan ske vid deltagarservice för kontroll av stämplingar och poängberäkning.

Kontroller

Markerade med hängande orange-vit orienteringsskärm, reflex samt en SI-enhet märkt med samma kodsiffra som kontrollen har på kartan. Om en kontroll saknas rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. En kontroll ger mellan 20 och 100 poäng. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per påbörjad minut.

Karta

Karta i skala 1:15 000 och A3-format, vanliga orienteringskartor med fullständig detaljrikedom. Ekvidistans 5 meter. För att täcka hela tävlingsområdet får varje tävlande tre olika kartor. Det är separata kartor för BIKE respektive RUN. De kontroller som finns på just era kartor är alltså alla kontroller ni har möjlighet att besöka. Observera att det inte är tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen. Nödnummer (mobilnummer till tävlingsledare) står tryckt på kartan. Vid akut livshotande situation ring istället 112.

Kontrollbeskrivning

En separat kontrollbeskrivning per lag delas ut, där det i text står beskrivet vilken punkt kontrollen sitter vid. Det står även en kodsiffra. Denna siffra är samma som kontrollen är markerad med på kartan, och som återfinns på SI-enheten på kontrollen.

Tävlingsområde

Terrängen karaktäriseras av klassisk skärgårdsterräng, med bitvis stark kupering ner mot Östersjöns vatten och måttligt kuperade höjder med öppna hällmarker i övrigt. Inom tävlingsområdet finns många bostadsområden där kuperingen är svagare och underlaget snabbt.

Förbjudna områden

Inom tävlingsområdet finns ett flertal förbjudna områden, som inte är markerade i terrängen men som är markerade på kartan med röd/violett raster. Det finns bland annat några större områden nära samlingsplatsen och en trafikerad väg i västra delarna av tävlingsområdet som är förbjuden att beträda för alla deltagare, gäller båda klasserna. Passage vid vägen sker via på kartan markerade passager. Utöver de områden som är markerade på kartan finns även områden som de tävlande måste respektera (kartklipp anslås på tävlingsplatsen):

  • Längst västerut i tävlingsområdet finns ett elljusspår. Detta är förbjudet att cykla på enligt lokala föreskrifter, deltagare i RUN-klassen berörs inte.
  • Det är absolut förbjudet att beträda golfbanan som finns inom tävlingsområdet. De grusvägar som genomkorsar området är dock tillåtna att beträda.
  • Tomtmark (olivgrönt på kartan), är liksom alltid förbjudet att beträda.
  • Det är inte tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen.

Vätska

Inför start kommer vatten att finnas på samlingsplatsen, och efter målgång kommer det förutom vatten även serveras Maurten sportdryck.

Det kommer att finnas en vätskekontroll under tävlingen, här serveras vatten och Maurten sportdryck i muggar. Det kommer vara möjligt att fylla på egna flaskor/vätskesystem med vatten, dock ej med sportdryck. Vilken kontroll som är vätskekontroll framgår av kontrollbeskrivningen.

Trafikhänsyn

Då tävlingsområdet förutom skogsmarker består av flertalet större bostadsområden, trafikerade bilvägar och annan bebyggelse ber vi er att respektera gällande trafikregler samt visa hänsyn mot medtrafikanter och människor som rör sig i området. Detta för er och andras säkerhet.

Nedskräpning

Det du tar med dig ut i tävlingsterrängen tar du också med tillbaka. Vi vill visa hänsyn till naturen, markägare och medmänniskor genom att inte bidra till nedskräpning. På samlingsplatsen finns källsortering, och det är möjligt att kasta skräp vid vätskekontrollen.

Målgång

Tävlingstiden är för BIKE 4 timmar, för RUN 6 timmar. Målgång således senast 16.00 för BIKE och 18.00 för RUN. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per påbörjad minut.

Segrare

Laget med flest poäng vinner. Om två lag har samma poängsumma segrar laget som använt kortast tid för att genomföra tävlingen.

Första förband

Enklare omplåstring och första förband kommer att finnas vid samlingsplatsen. Vätskekontrollen kommer att vara bemannad, vid behov av hjälp fråga arrangören.

Tillbud

Vid tillbud eller oväntad situation som rör tävlingen så kontaktas tävlingsledare på telefonnummer som finns nedan och som står tryckt på kartan. Vid akut livshotande situation ring istället 112.

Utrustning

Varje lag bör vara utrustat med en fullt laddad och väl fungerande mobiltelefon. Vi rekommenderar också pannlampa, reflexväst, klocka, kompass, skor och kläder efter väder, vätskesystem för egen vätska, extra energi, cykelhjälm för cyklister.

Middag/återhämtning

Efter målgång serveras återhämtningsmål till deltagare på samlingsplatsen bestående av färsk frukt, potatischips, torkad frukt och sportdryck. Matbox från Gastronaut hämtas ut av deltagare efter målgång. All mat är vegansk, gluten- och laktosfri.

Prisutdelning

Det kommer att delas ut hederspriser till segrare i respektive klass. Vår samarbetspartner Mila kommer att lotta ut en pannlampa bland alla deltagare.

Dusch/ombyte

I omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen. Blir det trångt går det bra att använda gymnastiksalen till omklädning.

Servering

Enklare servering kommer att finnas med möjlighet att köpa kaffe/te, frukt och extra energi. Ta gärna med egen mugg eller återanvänd muggen från vätskekontrollen så slipper vi använda engångsmaterial i onödan.

Källsortering

Finns på samlingsplatsen för PET, kompost, plast, papp, brännbart.

Sociala medier

Följ gärna Stockholm Rogaining på sociala medier:

Instagram: @stockholmrogaining

Facebook: Stockholm Rogaining

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Gustav Bergman / 0738358678 / gustav_bergman@hotmail.com
Helena Bergman / 0703434377 / bergmanhelena@outlook.com

Banläggare
Annie Forsberg
Love Berzell

Ansvariga samlingsplats
Frida Forsberg
Nick Barrable

Välkomna till äventyret önskar OK Ravinen!