Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Rogaining 25 november som avgörs i Tullinge just sydväst om Stockholm!

For detailed information in english, please contact the event organizers via e-mail, see the bottom of this information.

Klasser

Vi har 6 st huvudklasser i Stockholm Rogaining:

RUN 6h: mix / dam / herr

BIKE 4h: mix / dam / herr

I varje klass finns även en underklass för veteraner. Veteraner är födda år 1973 eller tidigare, gäller hela laget.

Lagsammansättning

Två till fem deltagare per lag. Alla inom laget ska vara inom höravstånd från varandra under hela loppet. Vid kontrolltagning får avståndet inte vara längre än 20 meter för löpare och 30 meter för cyklister.

Start

Samling 11.50 utanför skolan.
Masstart för samtliga klasser kl 12.00

Samlingsplats/Mål

På Eklidsskolan, Tullinge. Nibblevägen 9, 146 30 Tullinge. Öppet 10.00 – 19.30.

Kollektiv transport

Vi vill uppmana deltagarna att i så stor utsträckning som möjligt välja kommunala färdmedel. Dels för vår miljös skull, dels på grund av begränsade parkeringsmöjligheter, var god se nedan. För tidtabell kommunal trafik, vänligen besök sl.se. Från Tullinges pendeltågsstation är det ca 500 m till arenan.

Biltransport och parkering

Arrangören tillhandahåller ingen parkering för deltagare på Stockholm Rogaining. Vid skolan finns ett antal parkeringsplatser, men i övrigt hänvisar vi till allmänna parkeringar. Angivna parkeringsregler gäller även för deltagare i Stockholm Rogaining. Det kommer vara möjligt att köra fram till samlingsplatsen för avlämning av personer/utrustning.

Tidsschema

10.00 Samlingsplatsen öppnar, deltagarmaterial kan hämtas ut
11.00 Kartorna får öppnas
11.50 Samling på skolgården
12.00 Start samtliga klasser
16.00 Senaste målgång BIKE
16.30 Prisutdelning BIKE
18.00 Senaste målgång RUN
18.30 Prisutdelning RUN
19.30 Samlingsplatsen stänger

Registrering/uthämtning deltagarmaterial

Registrering av lag och uthämtning av deltagarmaterial sker vid Deltagarservice på samlingsplatsen, öppnar 10.00. Observerar att det inte är tillåtet att titta på kartorna innan 11.00. För lag som ej har anmält egna SI-brickor erhålls hyrbrickor vid registrering. SI-brickor som ej returneras efter tävlingen debiteras med 600 kr per bricka.

Direktanmälan

Görs vid Deltagarservice på samlingsplatsen i mån av tillgång på kartor. Avgift 750 kr per deltagare (ordinarie startavgift + 50 %). Betalning med antingen Swish eller kontanter i jämna pengar. SI-brickor finns för uthyrning om ni saknar egen bricka.

Stämplingssystem

Elektroniskt stämplingssystem, SportIdent (SI), kommer att användas. Varje lag behöver en SI-bricka. Innan start måste brickan tömmas och checkas, detta görs i anslutning till starten. Vid stämpling av kontroll ska deltagaren få kvitto på att stämplingen är registrerad i form av ljud- och ljussignal från den elektroniska enheten på kontrollen. Om enheten inte fungerar eller saknas, rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. Vid målgång stämplas mål-enhet, och därefter ska utläsning av brickan ske vid deltagarservice för kontroll av stämplingar och poängberäkning.

Kontroller

Markerade med reflexstav samt en SI-enhet märkt med samma kodsiffra som kontrollen har på kartan. Om en kontroll saknas rapportera snarast till tävlingsledare, senast vid målgång. En kontroll ger mellan 30 och 100 poäng. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per sen minut.

Poängberäkning

Varje kontroll ger poäng efter tiotalssiffran i kodsiffran. Kontroll 31 ger exempelvis 30 poäng, kontroll 47 ger 40 poäng, kontroll 101 ger 100 poäng.

Karta

Kartor i skala 1:15 000 A3- och A4-format, vanliga orienteringskartor med fullständig detaljrikedom. Ekvidistans 5 meter. För att täcka hela tävlingsområdet får varje tävlande fyra olika kartor. Observera att det inte är tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen och att det inte är tillåtet att cykla i skogen utanför på kartan markerade stigar.

Då tävlingsområdet är stort och delar av kartmaterialet inte reviderat under de senaste åren kan mindre felaktigheter finnas. Ha överseende med detta!

Kontrollbeskrivning

En separat kontrollbeskrivning per lag delas ut, där det i text står beskrivet vilken punkt kontrollen sitter vid. Det står även en kodsiffra. Denna siffra är samma som kontrollen är markerad med på kartan, och som återfinns på SI-enheten på kontrollen.

Förbjudna områden

Inom tävlingsområdet finns ett flertal förbjudna områden, som inte är markerade i terrängen men som är markerade på kartan med röd/violett raster alternativt röd/violetta kryss. Det finns bland annat några trafikerade vägar i tävlingsområdet som är förbjudna att beträda för alla deltagare (Huddingevägen och Västerhaninge-/Pålamalmsvägen), gäller båda klasserna. Passage vid vägarna sker via på kartan markerade passager. Utöver det finns några saker som är viktiga:

  • Tomtmark (olivgrönt på kartan), är liksom alltid förbjudet att beträda.
  • Det är inte tillåtet att ta vägval utanför kartan under tävlingen.
  • Gäller endast BIKE: Observera att det INTE är tillåtet att cykla i skogen utanför stigar som är markerade på kartan. Det kan vara så att det på vissa kontroller inte är möjligt att ta sig hela vägen fram cyklandes, och då får ni springa med cykeln på axeln eller lämna cykeln och återvända till den efter ni tagit kontrollen. (Det är maximalt 50 m från närmaste stig till kontrollerna i BIKE-klasserna)
    Det finns dessutom ett fåtal på kartan markerade stigar som är förbjudna att cykla på, dessa är markerade med röda kryss på kartan.

Vätska

Det kommer finnas vatten på tävlingsplatsen samt en vätskekontroll med vatten och sportdryck ute på banan.

Trafikhänsyn

Då tävlingsområdet förutom skogsmarker består av flertalet större bostadsområden, trafikerade bilvägar och annan bebyggelse ber vi er att respektera gällande trafikregler samt visa hänsyn mot medtrafikanter och människor som rör sig i området. Detta för er och andras säkerhet.

Nedskräpning

Det du tar med dig ut i tävlingsterrängen tar du också med tillbaka. Vi vill visa hänsyn till naturen, markägare och medmänniskor genom att inte bidra till nedskräpning. På samlingsplatsen finns källsortering, och det är möjligt att kasta skräp vid befintliga papperskorgar på vägen.

Målgång

Tävlingstiden är för BIKE 4 timmar, för RUN 6 timmar. Målgång således senast 16.00 för BIKE och 18.00 för RUN. Vid sen målgång sker poängavdrag; 20 poäng per påbörjad minut.

Segrare

Laget med flest poäng vinner. Om två lag har samma poängsumma segrar laget som använt kortast tid för att genomföra tävlingen.

Första förband

Enklare omplåstring och första förband kommer att finnas vid samlingsplatsen. Kontakttelefon 0704623892

Tillbud

Vid tillbud eller oväntad situation som rör tävlingen så kontaktas tävlingsledare på telefonnummer 0738358678 (alternativt direkt till vårt första förband på 0704623892). Vid akut livshotande situation ring istället 112.

Utrustning

Varje lag bör vara utrustat med en fullt laddad och väl fungerande mobiltelefon med nummer till tävlingsledare inlagt. Vi rekommenderar också pannlampa, reflexväst, klocka, kompass, skor och kläder efter väder, vätskesystem för egen vätska, extra energi, cykelhjälm för cyklister.

Middag/återhämtning

Efter målgång serveras återhämtningsmål till deltagare på samlingsplatsen. Matbox hämtas ut av deltagare efter målgång. All mat är vegetarisk, och laktosfri.

Prisutdelning

Det kommer att delas ut priser till segrare i respektive huvudklass (dvs HERR/DAM/MIX i respektive BIKE/RUN). Veteranlag som slår ungtupparna räknas givetvis som segrare i huvudklassen också.

Dusch/ombyte

Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda dusch i år. Ta med ordentligt med ombyte!

Servering/försäljning

Enklare servering kommer att finnas med möjlighet att köpa kaffe/te, frukt och extra energi innan start. Ta gärna med egen mugg så slipper vi använda engångsmaterial i onödan.

Källsortering

Finns på samlingsplatsen för PET, plast, papp, brännbart.

Covid-19

Visa hänsyn till dig själv och andra. Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Håll gärna avstånd i den mån det är möjligt, tvätta händer med tvål och vatten.

Sociala medier

Följ gärna Stockholm Rogaining på sociala medier:

Instagram: @stockholmrogaining

Facebook: Stockholm Rogaining

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Gustav Bergman / 0738358678 / gustav_bergman@hotmail.com

Välkomna till äventyret önskar OK Ravinen!