Det är en enklare form av orientering, där man lagvis ska samla så många poäng som möjligt på en viss tid. Man får ett karta med ett antal kontroller inritade, ju längre bort kontrollerna är, ju fler poäng ger de.

Stockholm Rogaining avgörs på 6 timmar (för löpning) och 4 timmar (för cykel).