Bilderna är fria att använda. Ange ”Stockholm Rogaining / Anette Önerud” som fotograf.